ข่าวประชาสัมพันธ์

QUIZ TEST ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
QUIZ TEST ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
QUIZ TEST ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
QUIZ TEST ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
QUIZ TEST ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
สอบปปลายภาคเรียน อาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ
ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาติ
  • กิจกรรม

    ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย/ผู้รับใบอนุญาต และ อาจารย์สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี

  • กิจกรรม

    ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

  • กิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี อาจารย์สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวรายงาน และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ถวายพระพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560