Homepage Slider Web Design New Template Business Website Business Website

 

Model Girl 1

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

สิทธิประโยชน์

Model Girl 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองได้รับให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ดังสาขาต่อไปนี้

Model Girl 1

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย และ ผอ.สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารยร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13 คน 
#กลับบ้านโดยปลอดภัย
#ส่งแรงใจไปถ้ำหลวง
#สู้สู้ อย่ายอมแพ้

 

 

 

 

 

 

Model Girl 2

"พิธีไหว้ครู" วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง รอบบ่าย ปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัย และ ผอ.สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษารอบบ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

Model Girl 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2561 และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล วี วันที่ 28 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link