Homepage Slider Web Design New Template Business Website Business Website

 

Model Girl 1

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

สิทธิประโยชน์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษารอบปกติ
 • ผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • มีรถรับ-ส่งตามจุดสำคัญ
 • ปวช.ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 • มีห้องละมาดสำหรับนักศึกษาอิสลาม
 • มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐบาลทุกประการ
Model Girl 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองได้รับให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ดังสาขาต่อไปนี้

 • ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
 • ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 • ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
 • ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
 • พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ 1
 • ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(AUTOCAD)ระดับ 1
 • ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1

Model Girl 1

ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย และ ผอ.สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร คณาจารยร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13 คน 
#กลับบ้านโดยปลอดภัย
#ส่งแรงใจไปถ้ำหลวง
#สู้สู้ อย่ายอมแพ้

 

 

 

 

 

 

Model Girl 2

"พิธีไหว้ครู" วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง รอบบ่าย ปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหาร/ผู้รับใบอนุญาตของวิทยาลัย และ ผอ.สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษารอบบ่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

 

 

 

 

 

 

Model Girl 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 กลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยภาคตะวันออก(อี.เทค)จังหวัดชลบุรี วันที่ 30-31 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link